Tkalcovská 101 743 01 BÍLOVEC

Snížení výkonu na 25 kW a 35 kW pro motocykly různých značek

V našem motoservisu Moto-AV zajišťujeme snížení výkonu na 25 kW a 35 kW pro motocykly různých značek.

Nabytím účinnosti zákona č. 297/2011 Sb.,(od 19. 1. 2013) vzniká nové řidičské oprávnění, které opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny vozidel A2. Toto oprávnění v plném rozsahu nahrazuje skupinu A s omezením do 25 kW a zároveň zvyšuje výkonnostní rozsah na 35 kW. V praxi to bude znamenat, že dosavadní držitel řidičského oprávnění skupiny A s omezením do 25 kW, uděleného do 19. 1. 2013 bude oprávněn řídit motocykly zařazené do
skupiny vozidel A2 v plném rozsahu, přičemž se na tyto držitele řidičského oprávnění nebude vztahovat omezení jízdy s motocykly upravenými s více než dvojnásobného výkonu.
K získání řidičského oprávnění pro skupinu vozidel A se držitel skupiny vozidel A2 podrobí doplňovací zkoušce ve smyslu ustanovení § 45b odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o
získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů ve znění účinném od 19. 1. 2013, přičemž se do doby dvouletého držení řidičského oprávnění pro skupinu vozidel A2, započítává i doba držení řidičského oprávnění pro skupinu A s omezením do25 kW.
Info z MDČR.

viagra apotheek